Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Želenice
Obec Želenice s osadou Liběšice

Sakrální památky

Drobné nemovité sakrální památky obcí Želenice a Liběšice

Ve světle soupisu náboženských soch, křížů a kaplí (SOkA Most, Archiv fary Želenice, kniha Č. 4, inv. Č. 4) se ještě v 19. století nacházelo na katastru Želenic a okolí velké množství těchto památek, převážně dřevěných a kovových křížů:

 1. Kaple při cestě postavená roku 1828 z cihel s malbou Nejsvětější Trojice a obrazy Ecce Homo a sv. Blažeje na bočních stěnách, na klenbě bylo Boží oko s paprsky a andílčími hlavami. O kapli se staral J. Miksch.
 2. Dřevěný kříž z r. 1822 korpusem a Pannou Marií Bolestnou malovanými na plechu (v péči Ferd. Zinkeho).
 3. Krucifix z r. 1878 z litého železa na kamenném soklu (zřídil Josef Zinke, syn předešlého), který nahradil původní kříž dřevěný.
 4. Dřevěný kříž z roku 1768 při cestě na pozemku V. Zeppela.
 5. Kovový kříž na kamenném podstavci s plechovým korpusem (v péči J. Piskla Č. 187)
 6. Kalvárie na kamenném podstavci s postavou Panny Marie Bolestné malovanou na plechu z r. 1784 (v péči Josefa Otta)
 7. Statue sv. Jana Nepomuského před domkem Augusta Matze z roku 1725.
 8. Socha sv. Rocha na soklu se sloupkem s nápisem: Sankt Rochus renoviert von Gemeinde 1830, 27. July, Bitt fúr uns bei Gott. Obnoven 1900 za 80 zl.
 9. Kříž dřevěný s plechovým korpusem a Pannou Marií Bolestnou z r. 1822.
 10. Kříž s krucifixem z pískovce a zlaceným korpusem u kostela postaven r. 1812 na místě dřevěného Václavem Schnithauerem z Č. 14, s nápisem: In dem die Auferstehung und das Leben
 11. Boží muka čtyřboká s výklenky, v jednom krucifix, dat. 1583 s českým nápisem.
 12. Krucifix při ulici z r. 1885
 13. Krucifix s korpusem a P. M. Bolestnou u hl. cesty z r. 1802
 14. Kamenný krucifix s Maří Magdalenou a laubwerky s anděly z r. 1790
 15. Kamenný krucifix z r. 1800.
 16. Krucifix z r. 1798 na mostě u Želenic

Dnes jsou z tohoto počtu zachovány v upravené podobě jen tučně vytištěné památky (originál sochy sv. Rocha v kostele) a základ soklu pod některou z dalších uvedených památek v terénu při silnici k Brňanům kousek za obcí.

Liběšice

Dle výše uvedeného soupisu byla předchůdcem dnešní kaple starší kaple Nejsvětější Trojice s nikou na jižní straně, v níž se nacházely plastiky Nejsvětější Trojice korunující Pannu Marii. Vpravo stála socha apoštola Pavla, vlevo apoštola Petra. Na východní stěně byl krucifix. Na severním průčelí byla malba Křtu Páně, po stranách sv. Florián a sv. Jan Nepomucký, štít završovalo Boží oko a latinský nápis Sancta Trinitas, ora pro nobis. Tato kaple byla opravena r. 1841. V roce 1892 byla zbořena a nahrazena novou, stávající, stejného zasvěcení, postavenou z cihel. Oltář do interiéru zhotovil Reinhard Tittel z Bohosudova, malíř Maschke z Rychnova namaloval oltářní obraz Nejsvětější Trojice. Nová kaple byla benedikována r. 1893.

Na katastru obce je dále uvedena existence pěti křížů: nedatovaný ze dřeva, kříž ze železa z r. 1832, kříže z r. 1794 a 1797, přímo v obci je zmíněn kříž z r. 1803.

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Spolupracujeme: