Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Želenice
Obec Želenice s osadou Liběšice

GDPR

Plnění informační povinnosti správce osobních údajů vůči subjektům údajů

podle ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR)

Identifikace správce osobních údajů

 • Název: Obec Želenice
 • Sídlo: Na Návsi čp. 27,  434 01 AP Most
 • IČ: 00266205
 • Telefon: (+420) 476 118 628
 • E-mail: info@zelenice.cz
 • ID DS: m9vb2tg
 • Zástupce správce: Jan Zálešák, tel. (+420) 603 537 743, jan.zalesak@zelenice.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • Název: MAS NADÉJE o.p.s.
 • Sídlo: Lišnice čp. 42, 434 01 Most
 • IČ: 22801073

Zodpovědná osoba: Mgr. Jan Vohnout,

Účel zpracovávání osobních údajů

Ke zpracovávání osobních údajů dochází za účelem plnění povinností plynoucích pro správce z výkonu samostatné působnosti a na základě přeneseného výkonu státní správy.

Právní základ pro zpracovávání osobních údajů

 1. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 2. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 3. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce
 4. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních údajů
 5. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů, nebo jiné fyzické osoby

Vykonávané agendy

 • Obecní zřízení
 • Evidence obyvatel
 • Místní poplatky
 • Krizové řízení
 • Požární ochrana
 • Agenda Czech Point
 • Veřejné rozpočty
 • Finanční kontrola
 • Podpora regionálního rozvoje
 • Územní plánování a stavební řád
 • Sčítání lidu, domů a bytů
 • Ochrana přírody a krajiny
 • Sociální zabezpečení
 • Místní referendum
 • Ochrana ovzduší
 • Správní řád
 • Agenda voleb
 • Odpadové hospodářství
 • Poskytování informací
 • Ověřování
 • Archivnictví a spisová služba
 • Pozemní komunikace a silniční správní úřady
 • Střet zájmů
 • Kulturní činnost, WEB a sociální sítě

Subjekty údajů:

 • Občané obce
 • Zaměstnanci obce
 • Smluvní strany

Základní práva subjektů údajů:

 • Právo být informován o rozsahu zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům
 • Právo na opravu svých osobních údajů
 • Právo na výmaz svých osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
 • Právo na přenositelnost svých osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

Doplňující poučení

 • Správce údajů zpracovává pouze běžné osobní údaje
 • Správce údajů nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou Unii.
 • V rámci zpracování osobních údajů nedochází k profilování subjektů údajů.  
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů. Udělený souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů může být kdykoliv odvolán na základě písemné žádosti doručené na adresu sídla/kanceláře, e-mailovou zprávou nebo datovou zprávou správci údajů dle kontaktu výše.
 • V případě jakéhokoliv požadavku na informaci, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenesení či vznesení námitky vztahující ke zpracování osobních údajů se subjekt údajů může kdykoliv obrátit na správce údajů.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Spolupracujeme: