Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Želenice
Obec Želenice s osadou Liběšice

Nový Územní plán Želenice

Návrh zadání Územního plánu Želenice

Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, zpracovává v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 aplikovatelného na základě § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů Návrh zadání územního plánu Želenice.

Návrh zadání Územního plánu Želenice je zpracován v souladu s ust. § 47 odst. 1 stavebního zákona a podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

V souladu s § 47 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy Vám oznamujeme, že

od 19. 2. 2024 do 20. 3. 2024

bude Návrh zadání Územního plánu Želenice (dále jen Návrh) vystaven k veřejnému nahlédnutí na internetových stránkách Magistrátu města Mostu – www.mesto-most.cz  (úřední deska) a na internetových stránkách obce Želenice – www.zelenice.cz (úřední deska).

Dále je Návrh zadání Územního plánu Želenice k nahlédnutí na MmM (odbor rozvoje a dotací) ve dnech Po + St od 8:00 do 17:00 hod a Út + Čt od 8:00 do 14:00 hod. V pátek je zadání k nahlédnutí po telefonické domluvě tel.: 476 488 207 – Ing. Marie Divišová, kancelář 111.

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky, tj. do 20. 3. 2024.

K připomínkám uplatněným po výše uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Adresou pro zaslání připomínek, požadavků a podnětů je Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, Radniční 1, 434 69 Most.

Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu zadání Územního plánu Želenice 

Typ: PDF dokument, Velikost: 635.32 kB

Zadání Územního plánu Želenice

Typ: PDF dokument, Velikost: 1.24 MB

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Spolupracujeme: